Meny

Lappland / Almsele

Almsele

Skogsfastigheten omfattar totalt ca 475 ha, varav 400 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 37 500 m3sk enligt skogsbruksplan upprättad 2018 av Norra Skog. Planen är uppräknad för tillväxt och justerad för utförda åtgärder. Fastigheten domineras av gallringsskog, med tyngdpunkt på 65 år. Ca 8 500 m3sk är äldre än 80 år. Medelbonitet 3,7, årlig tillväxt beräknad till ca 1 400 m3sk. Se skogsbruksplan för mer information.

Byggnader med omgivande mark skall avstyckas, arealen är borträknad i planen. Tillträde sker när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Fastigheten har strand i Ångermanälven på ett flertal ställen och till fastigheten hör vatten i Ångermanälven.

Älg-, björn-, och småviltsjakt bedrivs i Viltvårdsområde om ca 6 600 ha.

Fiske i Fiskevårdsområde med bland annat öring, röding och harr.

Intresseanmälan att delta i budgivning lämnas senast 2022-05-30.

Pris
13 000 000 kr Utgångspris
Adress
Almsele
Pris: 13 000 000 kr
Utgångspris

Ansvarig Mäklare

Torbjörn Sverker
Torbjörn Sverker
VD, Reg. Fastighetsmäklare
  • Fakta
   Fastighetsbeteckning
   ÅSELE ALMSELE 1:5
   Kategori
   Lantbruk
   Fastighetstyp
   Skog
   Del av
   Ja
   Förvärvstillstånd krävs
   Ja
   Typkod
   120 - Lantbruksenhet bebyggd
   Län
   Västerbotten
   Kommun
   Åsele
   Adress
   Almsele
   Postnummer
   919 92
   Postort
   Åsele
   Distrikt
   Åsele
   Område
   Lappland
   Tomtareal/mark
   445.0 ha
   Vattenareal
   30.0 ha
   Total areal
   475.0 ha
   Tomtareal enligt
   Säljaren, preliminär areal
  • Taxeringsvärden
   Enhet Area KVM Taxeringsvärde
   Övrigmark 26.0 ha
   Skogsmark 390.0 ha 5 987 000 kr
   Skogsimpediment 56.0 ha 40 000 kr
  • Fastighetsuppgifter
   • Skogsbruksplan
    Skogsbruksplanen är uppräknad för tillväxt till och med 2021, samt justerad för utförda åtgärder meddelade av Norra Skog till april 2022. Avdelning 4 på skifte 1 är under avverkning och därför angivet son K1 i planen. Röjning är kontrakterad på Skifte 3, avdelning 33, 30, 26, Skifte 6, avdelning 58, Skifte 4, avdelning 40. Köpare träder i säljarens ställe i upprättade avtal. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna kan gälla såväl enskilda bestånd som summan av dessa. Köparen är medveten om att det ej föreligger någon garanti för att uppgifterna i planen korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen för det fall de är av betydelse för köparen.
    Fastighetsgränser
    Det åligger köpare att förvissa sig om fastighetens gränser. Ny gräns för avstyckning blir vid riksväg 90.
    Planupprättare
    Norra Skog
    Bonitet
    3.7 m3sk/ha/år
    Skog, G2
    843 m3sk
    Skog, S1
    1788 m3sk
    forestS2, S2
    2661 m3sk
    Total volym
    37487 m3sk
    Upprättad
    2018-08-28
   • Beskrivning
    Älg-, björn-, och småviltsjakt bedrivs i Viltvårdsområde om ca 6 600 ha. Jaktledare är Lars Westergren 070-070-374 99 06. Ordförande är Per Westergren 070-557 10 22.
   • Beskrivning
    Åsele närfiske - Ångermanälvens KFO är ett stort område som hyser gott med fiskeplatser och fina fiskar. Inom denna långa sträcka som börjar vid Volgsjöfors Kraftstation och slutar vid båtklubbens holme (efter båtklubbens holme tar noretbyarnas fvo över) kan man bland annat fiska efter stor Öring i Stenkulla, grov Abborre och Gädda i hela delen av älven eller prova på att torrflugfiska Sik runt midsommar när Vulgata svärmar eller vinterfiska efter Röding på Abborrsjön. Här finns Gädda, Abborre, Mört, Sik, Lake, Brax, Id, Öring, Harr samt Röding och Öring i Abborrsjön. https://sodralappland.nu/fiskeomraden/fiskeomraden-asele/asele-narfiske/
   • Beskrivning
    Fastighetens byggnader med omgivande mark, från riksväg 90 till gränsen i vattnet, skall avstyckas. Arealen är borttagen ur skogsbruksplanen. Köp villkoras till att fastighetsbildning sker och tillträde sker efter att förrättningen vunnit laga kraft. Angivna arealer är preliminära, men bör inte avvika annat än marginellt.
   • Beskrivning
    Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och fysisk person som inte är bosatt i Åsele kommun. Tillstånd söks på köpehandling, kontrakt villkoras (vid behov) till erhållet tillstånd.
  • Taxering
   Taxeringsår
   2020
   Taxeringsvärdet är
   Fastställt
   Taxeringsvärde mark
   6 170 000 kr
   Taxeringsvärde totalt
   6 170 000 kr

   Beskrivning

   Fastigheten kommer att omtaxeras efter slutförd avstyckning.

  • Arealer
   Typ Areastorlek (kvm) Taxeringsvärde
   Övrigmark 26.0 ha
   Skogsmark 390.0 ha 5 987 000 kr
   Skogsimpediment 56.0 ha 40 000 kr

   Kommentar

   Preliminära uppgifter, fastställs vid fastighetsbildningen och kommande omtaxering.

  • Dokument & Länkar
  • Pantsättningar & Inteckningar
   5st inteckningar på totalt 1 225 000 kr
  • Rättigheter & Belastningar

   Gemensamhetsanläggning

   Åsele Torvsele Ga:2

   Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

   Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

   Rättigheter förmån

   Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

   Rättigheter last

   Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

   Rättigheter last

   Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

   Rättigheter last

   Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

   Rättigheter last

   Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

   Rättigheter last

   Ledningsrätt: Starkström

   Rättigheter last

   Ledningsrätt: Starkström

   Samfällighet

   ÅSELE ALMSELE FS:2

   Samfällighet

   ÅSELE ALMSELE S:1

   Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

   Avtalsservitut KRAFTLEDNING

   Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

   Avtalsservitut VATTENKRAFT MM

   Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

   Avtalsservitut KRAFTLEDNING

   Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

   Avtalsservitut Kraftledning

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Sverker Mäklare Övik

Fyll i dina uppgifter nedan!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!